Kenapa Wajib Ada Takaful Pada Tahun 2023

Takaful merupakan satu bentuk insurans yang berbeza dari insurans biasa. Dalam Takaful, terdapat prinsip kerjasama dan kebersamaan antara pemegang polisi. Seorang pemegang polisi akan membayar yuran bulanan dan setiap kali terdapat kemalangan atau musibah, dana akan dikumpulkan dan dibahagikan antara pemegang polisi.

Walaupun ada beberapa perbezaan dengan insurans biasa, Takaful juga menawarkan pelbagai faedah yang sangat berguna bagi pemegang polisinya. Berikut adalah beberapa kelebihan Takaful:

 

Konsep Kerjasama dan Kebersamaan

Dalam Takaful, konsep kerjasama dan kebersamaan merupakan asas utama. Pemegang polisi akan bekerjasama dan membantu antara satu sama lain dalam memastikan bahawa setiap musibah atau kemalangan dapat ditangani dengan baik dan secepat mungkin. Ini bermakna bahawa pemegang polisi akan merasa lebih selamat dan tenang kerana mereka tahu bahawa mereka tidak sendirian dalam menangani musibah atau kemalangan.

Salah satu nilai utama Takaful adalah konsep kerjasama dan kebersamaan. Konsep ini berbeza dengan konsep insurans tradisional yang mempunyai fokus kepada keuntungan dan pulangan modal kepada syarikat insurans.

Semua peserta bergabung untuk membentuk satu pool dana bersama untuk melindungi diri mereka daripada risiko kewangan. Pool dana ini diperuntukkan untuk membayar tuntutan peserta yang mengalami kerugian.

Konsep kerjasama dan kebersamaan ini memperlihatkan pentingnya komuniti dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama, dan bukan hanya kepentingan individu. Ini juga melibatkan pengurangan risiko kewangan secara kolektif, yang membolehkan peserta membantu satu sama lain dalam situasi yang tidak diingini.

Selain itu, konsep kerjasama dan kebersamaan ini juga memberi kesempatan kepada peserta untuk mengambil bahagian dalam tanggungjawab sosial dan kebajikan masyarakat secara kolektif. Hal ini kerana Takaful juga menyumbang sebahagian daripada keuntungan yang diperolehi kepada masyarakat melalui sumbangan amal, dana kebajikan, dan sebagainya.

Oleh itu, konsep kerjasama dan kebersamaan dalam Takaful memperlihatkan bahawa ia bukan hanya satu cara untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga memberikan peluang kepada peserta untuk memperjuangkan kepentingan bersama dalam konteks kesejahteraan sosial dan kebajikan masyarakat.

 

Perlindungan yang Lengkap

Takaful menawarkan pelbagai jenis perlindungan, termasuk perlindungan kehidupan, perlindungan kesihatan, perlindungan harta benda, dan lain-lain. Ini bermakna bahawa pemegang polisi akan memperoleh perlindungan yang lengkap untuk segala hal yang penting bagi mereka.

Salah satu kelebihan Takaful adalah perlindungan yang lengkap yang ditawarkan. Takaful tidak hanya melindungi individu daripada risiko kewangan seperti kematian atau kecederaan, tetapi juga melindungi individu daripada risiko ketidakupayaan dan penyakit kritikal.

Polisi Takaful kritikal, misalnya, membantu individu mempersiapkan diri untuk perbelanjaan tambahan yang mungkin timbul akibat dari penyakit kritikal. Ini termasuk perbelanjaan untuk rawatan perubatan, konsultasi pakar, serta kos untuk keperluan sehari-hari semasa pemulihan.

Selain itu, Takaful juga melindungi individu daripada risiko ketidakupayaan dan membantu mereka mempertahankan taraf hidup mereka walaupun tidak lagi bekerja. Polisi ketidakupayaan Takaful, misalnya, membayar saraan bulanan kepada individu jika mereka mengalami kecacatan atau ketidakupayaan yang menghalang mereka daripada bekerja.

Dengan Takaful, individu dapat memilih pelan yang paling sesuai dengan keperluan mereka, dan memastikan bahawa mereka dilindungi sepenuhnya daripada risiko kewangan. Ini memberikan keyakinan kepada individu bahawa mereka dan keluarga mereka akan dilindungi pada masa hadapan.

Oleh itu, Takaful adalah pilihan yang baik bagi individu yang mencari perlindungan yang lengkap dan komprehensif, yang tidak hanya melindungi mereka daripada risiko kematian atau kecederaan, tetapi juga melindungi mereka daripada risiko ketidakupayaan dan penyakit kritikal.

 

Bayaran yang Lebih Rendah

Kerana konsep kerjasama dan kebersamaan, Takaful membolehkan pemegang polisi memperoleh bayaran yang lebih rendah daripada insurans biasa. Ini kerana dana yang dikumpulkan dari yuran bulanan akan digunakan untuk membantu pemegang polisi dalam menangani musibah atau kemalangan.

Salah satu kelebihan Takaful adalah bayaran yang lebih rendah berbanding dengan polisi insurans tradisional. Ini adalah kerana Takaful menggunakan prinsip pembiayaan bersama, di mana individu membayar premi yang akan digunakan untuk membantu ahli-ahli yang memerlukan.

Dalam polisi insurans tradisional, individu membayar premium yang lebih tinggi kerana ia mengandungi elemen keuntungan untuk syarikat insurans. Di samping itu, polisi insurans tradisional seringkali mempunyai kos tambahan seperti kos pengurusan dan kos promosi, yang turut menyumbang kepada bayaran yang lebih tinggi.

Dengan Takaful, kos-kos tambahan seperti itu dapat dikurangkan kerana ia adalah pembiayaan bersama. Oleh itu, individu hanya perlu membayar bayaran yang lebih rendah, tetapi tetap mendapat perlindungan yang sama.

Oleh itu, Takaful adalah pilihan yang bijak bagi individu yang ingin mendapat perlindungan kewangan yang baik, tetapi tidak mahu membayar bayaran yang tinggi. Ia membolehkan individu mengurangkan kos kewangan mereka tanpa mengurangkan tahap perlindungan yang mereka terima.

 

Pelaburan yang Baik

Takaful juga merupakan pelaburan yang baik bagi pemegang polisi. Dana yang dikumpulkan dari yuran bulanan akan digunakan untuk melabur dalam pelbagai produk kewangan, termasuk saham, bon, dan lain-lain. Ini bermakna bahawa pemegang polisi akan memperoleh pulangan yang baik dari pelaburan mereka.

Ia baik untuk setiap individu yang ingin memastikan kesejahteraan kewangan mereka dan keluarga mereka pada masa hadapan. Ini adalah satu bentuk perlindungan yang membantu mengurangkan risiko kewangan dan memberikan keyakinan kepada individu bahawa mereka akan dilindungi dalam keadaan yang tidak dijangka.

Takaful membolehkan individu membayar premi yang tetap pada setiap bulan, yang kemudiannya akan digunakan untuk membayar sumbangan bagi membantu ahli-ahli yang memerlukan. Ini adalah satu bentuk pembiayaan bersama yang membolehkan individu membayar premi yang lebih rendah berbanding dengan polisi insurans tradisional.

Dengan memilih Takaful, individu juga memastikan bahawa mereka memainkan peranan dalam membantu sesama mereka dalam komuniti. Ini adalah kerana wang yang dibayar sebagai premi akan digunakan untuk membantu ahli-ahli yang memerlukan, dan bukannya dikumpul oleh syarikat insurans sebagai keuntungan.

Oleh itu, Takaful adalah pilihan yang baik bagi individu yang ingin memastikan kesejahteraan kewangan mereka dan keluarga mereka, serta memainkan peranan dalam membantu sesama mereka dalam komuniti.

 

Konklusinya

Dengan adanya takaful, pemegang polisi dapat melindungi keluarga yang tersayang daripada perkara buruk yang berlaku.

Ia dapat menanggung dari segi perubatan dan juga apa bila perkara yang tidak bernasib baik seperti meninggal dunia. Dengan adanya takaful insurans, peserta dapat melangsaikan hutang-hutang dengan duit pampasan melalui proses hibah.

Takaful tidak hanya melindungi individu daripada risiko kewangan seperti kematian atau kecederaan, tetapi juga melindungi individu daripada risiko ketidakupayaan dan penyakit kritikal. Peserta akan menerima wang untuk menanggung dan menggantikan income jika peserta tidak berupaya atau sakit kritikal.

Takaful dapat menyelesaikan pelbagai perkara yang melibatkan kesihatan dan kewangan serta memberi peluang untuk masa depan yang cerah.

Selain itu, dengan mengambil takaful pada usia yang muda dan masih sihat, ia memberikan advantage yang tinggi kerana harga premium takaful adalah jauh lebih murah dan pelaburan juga akan compounding sehingga usia tua atau apabila takaful insurans anda sudah matang.

Banyak faedah yang dapat diperoleh dengan memiliki takaful, ia bergantung juga dengan kemampuan individu untuk memberikan protection kepada diri sendir dan keluarga yang tersayang.

Jika anda mahu tahu lebih lanjut tentang takaful, sila klik sini.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Saya Takaful
Logo