Apakah Faedah Hibah Takaful PruBSN?

Takaful dan insurans memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan jaringan keselamatan untuk kewangan anda jika sesuatu yang tidak dirancang berlaku seperti serangan penyakit yang sangat teruk, terlibat dalam kemalangan, mengalami kerosakan harta benda atau meninggal dunia.

 

Jadi, apakah faedah hibah takaful yang boleh membantu kita?

Kebiasaannya takaful akan dibandingkan dengan insuran Islam. Walaubagaimanapun, takaful mempunyai asas yang berbeza daripada insuran dari segi prinsip panduan dan kaedah pengendaliannya. Selain itu, takaful bukan sahaja untuk orang yang beragama islam.

 

Orang yang bukan beragama islam juga dialu – alukan untuk mendaftar dan menikmati kelebihan takaful ini.

Manfaat untuk kematian takaful anda akan segera dikecualikan daripada faraid (pembahagian harta dan asset mengikut hukum pewarisan Islam) apabila anda memilih benefisiari dalam hibah bersyarat. Ini merupakan tugas sukar yang mungkin memerlukan masa.

 

Anda juga boleh memastikan bahawa orang yang anda sayangi menikmati kelebihan sijil takaful anda tanpa perlu melalui proses pewarisan yang susah dengan menetapkan benefisiari.

Walaubagaimanapun, anda juga boleh menetapkan mereka sebagai benefisiari manfaat kematian sijil takaful anda di bawah hibah bersyarat yang akan memisahkan faedah tersebut daripada pengagihan harta pusaka anda.

Apabila melakukan ini, benefisiari anda akan segera manfaatkan kematian anda dan bebas untuk membelanjakan wang itu dalam apa sahaja cara yang mereka rasa betul.

 

Anda juga boleh mewakilkan hibah anda kepada wasi yang kemudiannya akan memperuntukkan manfaat kematian takaful anda dalam faraid yang sesuai.

 

Anda semestinya akan mempunyai ketenangan fikiran yang luar biasa selepas meninggalkan hibah untuk keluarga anda terutamanya apabila mengetahui mereka tidak akan menghadapi masalah kewangan kerana kematian anda. Keluarga anda pastinya akan menghargai jaringan keselamatan kewangan yang akan membantu mereka membina semula kehidupan mereka.

 

Bagaimana, kemudiannya, adakah mereka berbeza?

 

Definisi insurans yang paling mudah ialah kontrak antara insured (anda) dan insurer, atau perniagaan, yang menanggung risiko. Kontrak ini juga dikenali sebagai polisi yang memerlukan anda untuk membayar caj kepada penanggung insurans, ia juga kadangkala dikenali sebagai premium, untuk dilindungi.

Perniagaan insurans melaburkan premium ini. Pelaburan ini boleh dibuat dengan cara tidak mematuhi syariah perusahaan, termasuk yang mempunyai aspek perjudian, faedah dan risiko/ketidakpastian yang tinggi. Anda tidak mempunyai kawalan ke atas tempat pelaburan ini dibuat.

 

Saling membantu dari Takaful

 

Pengendali takaful akan melabur semula derma anda secara sama kepada firma insurans, walaupun hanya Syariah-perusahaan yang mematuhi adalah layak. Ini memberikan anda ketenangan fikiran jika anda ingin memastikan Takaful anda langganan mematuhi Syariah.

 

Sama seperti insurans tradisional, terdapat pelbagai jenis Pelan Takaful yang termasuk, antara lain – lain, perubatan, Takaful keluarga, pendidikan dan pelaburan.

Perjanjian berdasarkan prinsip Ta’awun (kerjasama dan gotong-royong) adalah apa yang anda ada dalam Takaful program.

Dalam erti kata lain, ahli pelan Takaful atau pemegang sijil bukan sahaja melindungi diri mereka sendiri secara peribadi semasa keadaan malang berlaku tetapi juga menawarkan bantuan bersama kepada semua peserta Takaful yang layak dan wakil mereka.

Semua peserta Takaful di PruBSN adalah pemilik bersama dan bersama wang Tabarru.

Oleh itu, lebihan wang akan dibahagikan sama rata di kalangan peserta dan PruBSN apabila sumbangan kepada Tabarru’ melebihi bilangan tuntutan & rizab yang perlu dibayar untuk tahun kewangan tertentu.

Kami merujuk kepada ini sebagai berkongsi lebihan. Ini menunjukkan bahawa walaupun tuntutan telah difailkan, anda masih layak untuk mengutip mana-mana lebihan caruman sebelum tamat tempoh perlindungan Takaful anda.

 

Penamaan hibah melalui Takaful bersyarat

Hibah merupakan bahasa Arab yang membawa maksud “hadiah” atau “warisan,” membolehkan peserta Takaful menamakan seseorang (atau individu) yang akan menerima Hibah selepas kematian mereka jika mereka tidak mahu manfaat Takaful mereka tersebar dengan aset mereka yang lain sebagai sebahagian daripada harta pusaka mereka.

Fungsi khusus ini, ciri khas PruBSN kami Pelan WarisanPlus, berfungsi dengan berkesan dengan produk gaya legasi.

Pilih Hibah bersyarat sebagai anda pilihan penamaan untuk menyerahkan faedah anda kepada orang yang anda sayangi sebagai sebahagian daripada warisan anda.

Walaupun anda tidak boleh bekerja lebih lama, ini akan menjaga dan melindungi orang tersayang dan keluarga anda.

Orang yang anda sayangi tidak perlu melakukannya melalui proses pewarisan yang susah payah untuk mendapatkan faedah kematian anda jika anda menamakan mereka sebagai tanggungan (di bawah Hibah bersyarat).

Anda perlukan takaful! Ia memberikan lebih banyak kebaikan daripada kekurangan.

Akhirnya, Takaful memberikan anda jaringan keselamatan kewangan dalam kejadian yang tidak dijangka. Kami menasihati anda untuk menandatangani pelan Takaful jika anda belum mempunyai satu atau yang lain.

Sama ada anda atau orang tersayang mengalami penyakit lumpuh, cacat atau meninggal dunia akibat kemalangan, Takaful boleh memastikan anda menerima bantuan dan penjagaan yang anda perlukan.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Saya Takaful
Logo